LR en PC Slagharen

Lid worden

U kunt zich aanmelden als lessend lid of als niet lessend lid. Als lessend lid mag u eerst twee proeflessen rijden. Naast de wekelijkse lessen kunt u ook meedoen met de activiteiten die de activiteitencommissie organiseert. Als lid heeft u ook stemrecht om tijdens de ledenvergadering mee te kunnen stemmen over het beleid van de vereniging. Ook kunt u dan gebruik maken van de accommodatie door de mogelijkheid tot het overeenkomen van een sleutelovereenkomst.

Wanneer u niet zelf rijdt maar de vereniging wel een warm hart toedraagt kunt u ook ondersteunend lid, donateur of vrijwilliger worden. Op deze wijze maakt u het mogelijk dat de pony,- en paardensport door vereniging Slagharen in de regio verder wordt ontwikkeld en dat we voor onze eigen vereniging meer mogelijk kunnen maken.

Het lidmaatschap kan via deze website schriftelijk aan- en afgemeld worden. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier.

Lessend lid

De basiscontributie bedraagt voor  paard en pony’s € 30 per kwartaal . Wanneer men gebruik maakt van de lessen komt hier voor pony’s € 10 per kwartaal bij en voor paarden € 20 per kwartaal Met Max.5 ruiters in 1 les.

Van ieder lid wordt verwacht dat men medewerking verleent aan onze grote potgrondactie en minimaal 3 keer per jaar medewerking verleent aan diverse activiteiten zoals de kantinedienst, onderhoud accommodatie, organisatie wedstrijden e.d. Wanneer een lid niet in de gelegenheid is om de lessen te bezoeken of anderszins niet deel neemt aan de lessen kan er na een jaar een verzoek worden ingediend voor een korting van de basiscontributie  van 30%. Daarbij blijft de eis van minimaal 3 keer per jaar medewerking verlenen aan een activiteit bestaan. Wanneer dit niet behaald wordt, zal de volledige contributie weer gevraagd worden.

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden aangegaan, gewijzigd of opgezegd. Bij niet tijdige opzegging, d.w.z. minimaal een maand voor het einde van het kwartaal, blijft de contributie over het gehele volgende kwartaal verschuldigd. Betaling geschiedt via automatische incasso per kwartaal.
Aanmelden, wijzigen en opzeggen van een lidmaatschap kan via het aanmeldformulier.

Voorwaarden & verplichtingen

  • Ieder actief lid dient W.A. verzekerd te zijn.
  • Ieder (wedstrijd) rijdend lid moet worden aangemeld bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).
  • Men dient in het bezit te zijn van een eigen of verzorgpony of verzorgpaard.
  • Paard of pony moet ingeënt zijn.

Lessen

Ieder lessend lid wordt in overleg met de contactpersoon lesindeling en de instructeur ingedeeld in een les.
De lessen worden gegeven op de maandag,- dinsdag,- woensdag,- en donderdagavond.
De lessen bestaan uit een gecombineerde dressuur- springles.
De combinatie dient over basisvaardigheden te beschikken als rijden in stap, draf en galop en overgangen/enige figuren te kunnen rijden.
Men dient minimaal een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn om paard/pony los te rijden (geldt niet voor het binnenseizoen).
Afmelden voor de lessen minimaal de avond voor de les bij de desbetreffende instructeur. Bij langere afwezigheid bij het bestuur.
Het dragen van een veiligheidscap is verplicht.

Ondersteunend lid

De kosten voor het ondersteunend lidmaatschap bedraagt ten minste € 25,00 per jaar middels automatische incasso.

Ondersteunende leden worden op de hoogte gehouden van en benaderd voor de diverse activiteiten, maar hebben geen verplichting tot deelname. Zij krijgen ook een uitnodiging voor de ledenvergadering en hebben stemrecht. Ondersteunend lid worden kan via het aanmeldformulier.

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden benaderd voor alle activiteiten en worden verwacht hieraan tenminste drie keer per jaar te participeren.
Vrijwilligers krijgen een uitnodiging voor de ledenvergadering en hebben geen stemrecht. Wanneer na 2 jaar blijkt dat een vrijwilliger niet aan de norm van minimaal drie maal participatie bij een activiteit kan voldoen, zal er een verzoek tot ondersteunend lidmaatschap uitgaan.

Donateurs

Naast lessende leden en niet lessende leden kan er ook een donateurschap worden aangegaan. De donateur bepaalt zelf het bij te dragen bedrag per jaar, wat middels automatische incasso zal worden geïncasseerd. Een donateur kent geen andere rechten of plichten als de vereniging middels een financiële bijdrage een warm hart toedragen. Aanmelden hiervoor kan via het aanmeldformulier.

Aanmelden


    Ik wil GEEN lid worden van de KNHSIk wil WEL lid worden van de KNHS


    Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging. Ook willen we in veelvoorkomende gevallen informatie over de lessen, wedstrijden, wedstrijduitslagen en soms ook foto's en filmpjes van u op onze website, apps en social media plaatsen.

    Ik geef toestemming om gegevens over mij te gebruiken voor bovenstaande doeleindenIk geef GEEN toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor bovenstaande doeleinden